Skip to main content

WEBAPPLICATIE DE DILEMMABOX VOORTGEZET ONDERWIJS

De educatieve onderzoekstool van de Dilemmabox is gemaakt voor het voortgezet onderwijs en heeft als primair doel leerlingen in een vroeg stadium te laten samenwerken met organisaties. Het is een voorbeeld van maatschappelijke betrokkenheid. Bedrijven, gemeenten of instellingen kunnen werkelijke dilemma’s bij het projectteam indienen. Na beoordeling en de ontwikkelfase wordt het dilemma toegevoegd aan de digitale omgeving van De Dilemmabox waarmee leerlingen van verschillende scholen kunnen starten met hun onderzoek. De webapplicatie faciliteert vervolgens in de (digitale) communicatie tussen de leerlingen, docenten, deskundigen/experts en het bedrijfsleven met als doel een kant en klaar product of prototype uit de applicatie te laten rollen die leerlingen bij de bedrijven intern of extern kunnen presenteren.

De Dilemmabox geldt als een onderwijsaanpak van de toekomst, waar de klassieke indeling van de vakken niet vanzelfsprekend is. De tool begeleidt leerlingen stapsgewijs door het betreffende onderzoeksproces en is gekoppeld aan reguliere technasiumopdrachten. De educatieve tool is vooral geschikt voor technasia. Ook vakoverstijgende projecten op HAVO/VWO-niveau zijn mogelijk.