Skip to main content

NATIONAAL PARK ZUID KENNEMER LAND

IN HET WATERAVONTUUR VAN PWN WATERLEIDINGBEDRIJF NH DUIKEN DE LEERLINGEN IN DE WERELD VAN HET DRINKWATER

De Dilemmabox is een educatief onderzoekavontuur voor het Voortgezet Onderwijs. De beheerder van het Nationaal Park Zuid Kennemerland daagt de leerlingen uit om in zijn park op zoek te gaan wat er allemaal speelt om actief mee te denken en te debatteren over oplossingen voor de toekomst. De leerlingen kruipen in de rol van verschillende belanghebbende partijen, ervaren de dilemma's voor het beheer en trachten consensus te bereiken in een debat voor de toekomstvisie van het Nationaal Park in 2032.

Ze doen onderzoek op specifieke locaties, maken notities, discussiëren en formuleren de wensen, ideeën en adviezen vanuit hun personage. Terug in het bezoekerscentrum van het park presenteert elk team namens hun eigen personage/rol de plannen en gaan daarover in debat. In het debat wordt duidelijk hoe de verschillende wensen op elkaar ingrijpen. Alle tips, ideeën en adviezen worden geïnventariseerd en gepresenteerd aan de beheerder van het park. Je wordt als jongere serieus genomen en levert een wezenlijke bijdrage aan het natuurbeheer.

Voor de school is het mogelijk om met het onderzoek verder te gaan met de uitgewerkte opdracht voor O&O. Traject van 6 weken om waarbij school, deskundigen en leerlingen werken aan plannen/ontwerpen die worden gepresenteerd aan een vertegenwoordiger van het park met een creatieve vormgeving.