Skip to main content

De Dilemmabox

IN HET WATERAVONTUUR VAN PWN WATERLEIDINGBEDRIJF NH DUIKEN DE LEERLINGEN IN DE WERELD VAN HET DRINKWATER

De Dilemmabox richt zich op scholieren van Technasia, havo- of vwo-scholen met de b├Ętavakken en het vak Onderzoek en ontwerpen in hun pakket. De Dilemmabox is geen fysieke doos, maar een faciliterende online tool, gecombineerd met fysieke ontmoetingen met experts van het hoogheemraadschap en van de TU Delft.

Via de Dilemmabox krijgen leerlingen online, bijvoorbeeld via filmpjes, alle benodigde informatie om een 'stinkende casus' op te lossen. Een stinkende casus is een watergerelateerd vraagstuk vanuit het hoogheemraadschap waar nog geen oplossing voor is. Denk daarbij aan vraagstukken op het gebied van waterveiligheid, wateroverlast, droogte, waterkwaliteit, maar ook water en klimaatverandering of water en natuur zijn mogelijke thema's waarvoor het waterschap 'hulp' inroept van deze leerlingen.

Beschikbare casussen waaraan de leerlingen mee kunnen doen zijn:

  • Poep en plas scheidend toilet (klas 1 en 2) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Medicijn scheidend toilet (vanaf klas 3) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Zandzakken voor de deur (klas 1 t/m 3) over klimaatadaptatie wateroverlast en droogte, waterschap Hollandse Delta


'De Challenge'

Vanaf het schooljaar 2018/2019 kunnen alle technasia in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal meedoen aan 'De Challenge'. Datzelfde geldt voor het technasium Netwerk Rijnmond.

In deze Challenge worden leerlingen van de deelnemende technasia uitgedaagd om vanuit verschillende invalshoeken een oplossing te bedenken voor hetzelfde probleem van HHNK. Leerlingen strijden in groepjes tegen elkaar om tot de meest optimale en innovatieve oplossing te komen en deze aan een jury te presenteren. Het winnende team wordt verder begeleid door specialisten uit de waterbranche en van universiteiten. Dit zou kunnen leiden tot een werkend prototype dat door de industrie kan worden opgepakt voor doorontwikkeling.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.dilemmabox.nl