Skip to main content

De Challenge

Met De Poepfabriek “de Challenge” wordt een nieuw onderwijsconcept ontwikkeld voor leerlingen uit de hoogste klassen van het voortgezet onderwijs van HAVO VWO en de hoogste klassen van de Technasia-scholen met de O&O studierichting. Dit gebeurt in directe samenwerking met de docenten, de opdrachtgevers, de specialisten/onderzoeksinstituten en de universiteiten.

In de Challenge worden leerlingen uitgedaagd om vanuit verschillende invalshoeken belangrijke vraagstukken voor de circulaire economie onder de loep te nemen. Vanuit hun onderzoek wordt gevraagd om te komen tot een advies en ontwerpschets voor mogelijke innovatieve oplossingen die in samenwerking met specialisten en universiteiten zouden kunnen leiden tot een werkend prototype dat door de industrie kan worden opgepakt voor doorontwikkeling.

In samenwerking met EFGF, HHNK.