Skip to main content

De Monnik, het Mysterie & het Muntje

Over monniken, het geld van de graaf en raadselachtige relieken. 1150 n. Chr.

In het monnikmysterie staat een raadselachtig reliekenkistje centraal. De voorwerpen in het kistje verwijzen naar de macht van Graven en invloed van Monniken rond 1150. Wat gebeurde er in die periode in de regio en welke betekenis hadden de relieken?